و الشمس و الضحي 

 

 

 

 ثبت نام مقطع دبستان در مجتمع آموزشي ضحي آغاز شد

جهت ديدن اطلاعات مربوط به ثبت نام  اينجا  كليك نماييد

 

 

  سالها پيش ازين 

                       زير يك سنگ ، گوشه اي از زمين 

                       من فقط يك كمي خاك بودم ، همين  

  يك كمي خاك كه دعايش پر زدن به آنسوي پرده ي آسمان بود ،

 آرزويش هميشه ، ديدن آخرين قلّه ي كهكشان بود ...

 

  يك شب آخر ، دعايش اثر كرد 

                                                             يك فرشته تمام زمين را خبر كرد

                                                      و خدا ،

                             تكه اي خاك را برداشت و آسمان را در آن كاشت

  خاك را توي دستان خود ورز داد

  روح خود را به او قرض داد...

                                             من همان خاك خوشبخت ، من همان نور هستم

                                             پس چرا گاهي اوقات اين همه از خدا دور هستم؟!!!

 

  

  در پرتو ضحي ره توفيق روشن است ؛       

                                           

دبستان ...

 چه خاطره ي دلنشيني ، جايي كه اولين بار به لبخند آن دوستي پاسخ دادم كه هميشه به همراهيش افبخار مي كنم ، همان جايي كه براي اولين بار نوشتن نام پرمهر مادر را آموختم و خواندن صلابت نام پدر را، جمعي كه در آن با همدلي و همياري آشنا شديم و عاطفه تقسيم كرديم و مهر ورزيدن را از يكديگر آموختيم و به فردا و فرداهايي انديشيدم كه آرزوها و روياهاي كودكانه ام مرا با خود‏به آنجا  ميبرد.

 

 مادرم ، پدرم ، روياهايم را با تپش قلبهاي نگران شما به اوج مي برم تا بر فراز اين شهر يرزگ و در دامنه ي كوهي مرتفع ، جاي گير مدرسه اي شوند كه دلم گواهي مي دهد ار هر كلاسش مي توان پنجره اي رو به آسمان گشود و همواره به اوج انديشيد ،

و همين جا بود كه با خود و همكلاسي هايم عهد كرديم كه رسيدن به قلّه را هرگز از ياد نبريم ...

 

ما نيز در مدرسه ي ضحي مي خواهيم با تو پيماني ديرينه ببنديم ، عهدي بر مهرباني ، احترام ، همدلي ، دوستي و سعي بر يادگيري هرچه بيشتر تا رسيدن به قلّه هاي رفيع موفقيّت ، مي خواهي در اين راه همراه ما شوي ؟

عهد ما نيز بر همراهي همواره ي تو خواهد بود تا به آنچه مي انديشي دست يابي و تو نيز همانند ديگر ستارگان آسمان ضحي غرور و افتخار درخشش در اين آسمان را ازآن خود كني و روزگاري نه چندان دور ، در اوج فرياد كني كه اكنون اينجايم ، پدرم ، مادرم ، مهرباني و نگرانيت را سپاس كه پاسخ آن تحقق آرزوهايم در آسمان مدرسه ي ضحي ست .

 

 

 


  دبستان 2 

   كلاس چهارم و پنجم و ششم